Odsłonięcie Pomnika Brata Kurkowego w Poznaniu

 W sobotę 16 października 2017 roku delegacja Podlasko Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego uczestniczyła uroczystościach jubileuszowych z okazji 95 rocznicy powstania i 25 lecia reaktywowania Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich. Połączone one zostały z odsłonięciem i poświęceniem Pomnika Brata Kurkowego, na terenie Parku Szelągowskiego - miejsca związanego z działalnością strzelecką Bractwa Poznańskiego i Zjednoczenia. PKBK reprezentowali Podstarszy Bractwa Brat Janusz Zabłocki i Brat Józef Szeptycki.

Na odsłonięcie pomnika przybyły liczne delegacje z całego kraju, parlamentarzyści, władze samorządowe, służby mundurowe i zaproszeni goście.
      Po odśpiewaniu hymnu br. Jan Mazur - Prezes Okręgu Poznańskiego przywitał zebranych braci i gości oraz przedstawił historię ruchu brackiego. Obszerny referat merytoryczny wygłosił br. Andrzej Wegner - Wiceprezydent EGS-u, były wieloletni Prezes Zjednoczenia.
       Informację o Pomniku Brata Kurkowego, jego symbolu i celu postawienia, przedstawił jego pomysłodawca i inicjator budowy - brat Jan Klauza, który włożył dużo serca i wysiłku organizacyjnego.
      Odsłonięcia Pomnika Brata Kurkowego dokonał br. Piotr Sitarz - Król Zjednoczenia z br. Adamem Gołembowskim - Prezesem Zjednoczenia i br. Janem Klauzą - Wiceprezesem Zjednoczenia i Prezesem Okręgu Centralnego. Poświęcenia zaś dokonał br. ks. Adam Borysik - Kapelan Zjednoczenia w towarzystwie księży.
     W programie były też przemówienia gości, odznaczenia i podziękowania. Bracia wnoszący swój wkład i wysiłek w budowę pomnika zostali wyróżnieni replikami pomnika.   
     W dniu dzisiejszym zaprezentowania została też "Księga Jubileuszowa 25 -lecia reaktywacji Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP", pod redakcją br. Jana Klauzy - inicjatora jej wydania. Zawiera ona aktualną informację o ruchu brackim w ujęciu okręgów organizacyjnych, wzbogacona wieloma barwnymi zdjęciami działających bractw na terenie kraju. Wznowiona została też replika "Księgi Jubileuszowej Bractwa Kurkowego w Poznaniu 1253 - 1928".

Źródło: Łódzkie BK, własne
Zdjecia: Brat Ryszard Sierociński

Podlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Odsłonięcie Pomnika Brata Kurkowego w PoznaniuPodlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Odsłonięcie Pomnika Brata Kurkowego w PoznaniuPodlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Odsłonięcie Pomnika Brata Kurkowego w PoznaniuPodlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Odsłonięcie Pomnika Brata Kurkowego w PoznaniuPodlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Odsłonięcie Pomnika Brata Kurkowego w PoznaniuPodlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Odsłonięcie Pomnika Brata Kurkowego w PoznaniuPodlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Odsłonięcie Pomnika Brata Kurkowego w PoznaniuPodlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Odsłonięcie Pomnika Brata Kurkowego w PoznaniuPodlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Odsłonięcie Pomnika Brata Kurkowego w Poznaniu
< Powrót
Dodano: 20 Wrzesień 2017
Odwiedzin: 88655