Brat Szczepan Wereszko Królem Bractwa PKBK AD 2017, a Brat Robert Gajewski Królem OC ZKBS RP AD 2017!

 Podlasko - Kozieradzkie Bractwo Kurkowe ma nowego władcę. 47 strzałem Brat Szczepan Wereszko zestrzelił kura i został Królem Bractwa AD 2017! Pierwszym Rycerzem Bractwa zostal Brat Józef Szeptycki, a Drugim Rycerzem Brat Zdzisław Makowski. Przed strzelaniem w szeregi Podlasko - Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego wstąpił Brat Ryszard Dopierała.

3 czerwca na strzelnicy w Hrudzie odbyło się również Strzelanie o tytuł Króla Okręgu Centralnego Zjednoczonych Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej. Zaszczytu tego dostąpił Brat Robert Gajewski - członek Łódzkiego Bractwa Kurkowego oraz Podlasko - Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego. Pierwszym Rycerzem Okręgu Centralnego ZKBS RP została Siostra Katarzyna Gajewska, a Drugim Rycerzem Brat Dariusz Dolecki. Do wyłonienia zwycięzcy potrzeba było 86 strzałów.

Podlasko - Kozieradzkie Bractwo Kurkowe TS w Konstantynowie

Szersza relacja oraz więcej zdjeć w rozwinięciu wiadomości.

Relacja ze strzelania:

3 czerwca na strzelnicy w Hrudzie już od samego rana było tłoczno i gwarno. Dzień rozpoczęliśmy od przyjęcia w szeregi Podlasko – Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego nowego członka. Brat Ryszard Dopierała złożył ślubowanie i wstąpił do naszego Bractwa.

Brat Ryszard Dopierała składa ślubowanie brackie

Kilkanaście minut później rozpoczęło się Strzelanie o tytuł Króla Bractwa. Tym razem szczęście – wspomagane jak zwykle celnym okiem – dopisało Starszemu Bractwa – Bratu Szczepanowi Wereszce. Warto nadmienić, że Brat Szczepan w przeszłości był już Królem Łomżyńsko – Drohickiego Bractwa Kurkowego oraz Królem Żniwnym Okręgu Centralnego. W sobotę drugie miejsce i tytuł I Rycerza Bractwa zdobył Brat Józef Szeptycki, a II Rycerzem został Brat Zdzisław Makowski. Do wyłonienia zwycięzców potrzebowaliśmy 47 strzałów, które oddało 15 strzelców. Jak to już tradycyjnie jest na naszych strzelaniach Kur był przymocowany do specjalnej platformy skonstruowanej przez Brata Roberta Gajewskiego.

Brat Szczepan Wereszko mierzy do celu by...

... po chwili odbierać gratulacje.

Następnie przystąpiono do strzelań eliminacyjnych o tarcze okolicznościowe. W międzyczasie odbył się występ Pań z Kluby Kultury w Hrudzie, które zaprezentowały pieśni ludowe oraz pokazały swoje efekty swojej pracy na warsztatach tkackich. Przez całe wydarzenie można było oglądać piękne tkaniny oraz samemu spróbować swoich sił na warsztacie tkackim.

Brat Jan Kobyliński również zapragnął zaśpiewać

A Brat Adam Flis przypomniał sobie czasy dzieciństwa.

O 12:00 pod przewodnictwem ks. Jarosława Grzelaka i ks. Waldemara Tkaczuka odbyła się polowa Msza Św. Po niej nastąpiło oficjalne otwarcie strzelania. Starszy Bractwa Szczepan Wereszko przywitał delegacje brackie  i zaproszonych gości. Odwiedzili nas m.in. Starosta Bialski Mariusz Filipiuk, Wójt Gminy Konstantynów Romuald Murawski, Zastępca Wójta Gminy Biała Podlaska Adam Olesiejuk, Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Białej Podlaskiej Roman Laszuk. Przybyły delegacje brackie z: Łódzkiego Bractwa Kurkowego – na czele z Bratem gen. Ignacy Ścibiorkiem – wiceprezesem Okręgu Centralnego ZKBS RP, Łaskiego Bractwa Kurkowego, Kaliskiego Bractwa Kurkowego, Radomskiego Bractwa Kurkowego, Bractwa Kurkowego Lechity z Otwocka, Łomżyńsko – Drohickiego Bractwa Kurkowego, Świętokrzyskiego Bractwa Kurkowego, Warszawskiego Bractwa Kurkowego, Mazowiecko - Podlaskiego Bractwa Kurkowego z Broku, Lubelskiego Bractwa Kurkowego, Bractwa Kresowego im. Orła Białego z Terespola oraz niemieckich Bractw z Kolonii i Lennestadt.

Mszę Św. odprawili ks. Jarosław Grzelak i ks. Waldemar Tkaczuk

Msza Św.

Oficjalne powitanie gości

W imieniu Prezesa Okręgu Centralnego Brata Jana Klauzy (z powodów zdrowotnych był nieobecny), Wiceprezes Okręgu Centralnego Brat Ignacy Ścibiorek  nadał odznaczenie Siostrom i Braciom z Podlasko – Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego za zasługi dla Zjednoczenia ZKBS RP.

Odznaczenia i medale Brata Roberta

Brat Robert Gajewski otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Zasługi.

Siostra Katarzyna Gajewska otrzymała Krzyż Oficerski Orderu Zasługi.

Bracia Szczepan Wereszko, Roman Lipski, Janusz Zabłocki i Marek Sawczuk otrzymali Krzyż Rycerski Orderu Zasług.

Brązowowymi medalami zasługi dla Okręgu Centralnego ZKBS RP zostali odznaczeni Siostry Ewa Makowska, Justyna Strzelec oraz Bracia: Jan Kobyliński, Jan Antoniuk, Zdzisław Makowski, Adam Flis, Krzysztof Grądziel, Witold Sosnowski, Józef Szeptyki, Oliwier Zabłocki, Amadeusz Zabłocki.

Brat Zdzisław Makowski odbiera medal za zasługi dla OC

Wiceprezes Ścibiorek wręczył również zaległe medale zasługi Okręgu Centralnego za szczególne osiągnięcia w popularyzacji idei bractw kurkowych samorządowcom z naszego regionu. Srebrnymi medalami zasługi odznaczeni zostali Starosta Powiatu Bialskiego Mariusz Filipiuk i Wójt Gminy Konstantynów Romuald Murawski. Obaj samorządowcy od samego powstania aktywnie wspierają Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe w Konstantynowie w propagowaniu ruchu brackiego na Podlasiu. Swoją pomocą i zaangażowaniem zasłużyli się na miano przyjaciół Bractwa. Odnaczenia zostały przyznane w ub. roku. Ale z przyczyn losowych (choroba Prezesa) nie udało się ich wręczyć podczas ostatniego Strzelania o Srebrną Wagę Podlasia 10 września 2016 roku.

Starosta Mariusz Filipiuk i Wójt Romuald Murawski odbierają medal za zasługi dla OC

Następnie wszyscy uczestnicy zapozowali do wspólnego zdjęcia i mogliśmy przystąpić do rywalizacji strzeleckiej o tarcze okolicznościowe. Ta przebiegała przy muzyce biesiadnej, a spragnieni mogli posilić się przy stołach gdzie królował żurek, smalec z ogórkami i potrawy z grilla.

Wspólne zdjęcie uczestników strzelania

Rywalizowano o tarcze ufundowane przez Starostę Powiatu Bialskiego Mariusz Filipiuka, Wójta Gminy Konstantynów Romualda Murawskiego, ustępującego Króla Bractwa Brata Janusza Zabłockiego, oraz o tarczę Przyjaźń ufundowaną przez Siostrę Katarzynę i Brata Roberta Gajewskich. Tradycyjnie na strzelaniu Podlasko – Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego nie mogło zabraknąć strzelania charytatywnego. Tym razem strzelaliśmy o tarczę Fundacji Mały Jeździec zajmującej się hipoterapią. Dochód ze strzelania został przeznaczony na potrzeby Fundacji, a podczas całego dnia można się było zapoznać z działalnością Małego Jeźdźca.

Najmłodsze pokolenie kurkowej braci

Tarcze i nagrody w strzelaniach okolicznościowych

Najważniejsze rozstrzygnięcie zapadło kilkanaście minut po godzinie 15:00. Do Strzelania o tytuł Króla AD 2017 Okręgu Centralnego Zjednoczonych Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej przystąpiło 39 członków z 9 bractw. Król spadł po 86 strzale, a szczęśliwcem okazał się Brat Robert Gajewski – reprezentujący Łódzkie Bractwo Kurkowe oraz Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe. I Rycerzem Okręgu Centralnego została Siostra Katarzyna Gajewska (Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe oraz Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe), a II Rycerzem Okręgu Centralnego został Brat Dariusz Dolecki (Łódzkie Bractwo Kurkowe).

Miło był patrzeć na radość Brata Roberta –
który autentycznie się cieszył z zaszczytu bycia Królem.

Nie obyło sie też bez wywiadów telewizyjnych

Po strzelaniu królewskim przyszła pora na strzelania finałowe o tarcze ufundowane. Rywalizacja była zacięta, a w strzelaniu o tarczę Przyjaźń była potrzebna nawet dogrywka, gdyż różnice w przestrzelinach były niedostrzegalne dla ludzkiego oka. Ostatecznie zwycięzcami okazali się: Bogdan Łęcki, Andrzej Kilańczyk, Katarzyna Gajewska, Tomasz Miliszkiewicz i Oliwier Zabłocki. Dla najlepszych czekały tarcze, dyplomy i nagrody.

Najlepsi w strzelaniu o tarczę ustępującego Króla Janusza Zabłockiego

Ostatnim punktem spotkania w Hrudzie było nagrodzenie zwycięzców i intronizacja nowych Króli.
Brat Szczepan Wereszko złożył ślubowanie i przejął łańcuch królewski od ustępującego Króla Janusza Zabłockiego. W swoim pierwszym przemówieniu królewskim zobowiązał się godnie sprawować władzę, ale również obiecał beczkę piwa z okazji przyjęcia godności królewskiej.

Król Bracta PKBK AD 2017 - Brat Szczepan Wereszko

Również nowy Król Okręgu Centralnego – Brat Robert Gajewski – przejął władzę i łańcuch królewski. On także nie wymigiwał się od uroczystości uczczenia sukcesu. Na to wszystko przyjdzie jeszcze czas gdyż na zakończenie strzelania w Hrudzie Brat Janusz Zabłocki – jako ustępujący Król Bractwa AD 2016 zaprosił wszystkich obecnych na raut królewski do Serpelic

Brat Robert Gajewski odbiera łańcuch Króla Okręgu Centralnego

Król Okregu Centralnego ZKBS RP AD 2017 - Brat Robert Gajewski
oraz
I Rycerz Okręgu Centralnego ZKBS RP - Siostra Katarzyna Gajewska

Starosta Powiatu Bialskiego Mariusz Filipiuk objął wydarzenie oficjalnym patronatem. Strzelanie o tytuł Króla Bractwa Podlasko - Kozieradzkiego i Króla Okręgu Centralnego ZKBS RP odbyło się dzięki wsparciu Powiatu Bialskiego, Gminy Konstantynów, Gminy Sarnaki, Gminy Biała Podlaska, sponsorów: firm: NISSAN Szeptycki, MAXBUD, Relaks Perła Serpelic, INCORSA, GAMARO, VTS.

Patronatem medialnym wydarzenie objęły redakcje: Słowa Podlasia, Katolickiego Radia Podlasie, portalu Podlasie24.pl, Radia Biper.

Szczególne podziękowania składamy Ks. Jarosławowi Grzelakowi (Proboszcz Parafii Hrud), Ks. Waldemarowi Tkaczukowi (Proboszcz Parafii Konstantynów), Zarządowi  Okręgowemu w Białej Podlaskiej Polskiego Związku Łowieckiego, obsłudze strzelnicy w Hrudzie, Klubowi Kultury z Hrudu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację strzelania.  

Wkrótce więcej zdjęć w galerii (link poniżej) oraz filmik ze strzelania.

Strzelanie o tytuł Króla AD 2017 Podlasko – Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego Towarzystwa Strzeleckiego w Konstantynowie:
Króla Bractwa: Szczepan Wereszko
I Rycerz Bractwa: Józef Szeptycki
II Rycerz Bractwa: Zdzisław Makowski

Strzelanie o tytuł Króla AD 2017 Okręgu Centralnego Zjednoczonych Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej:
Król Okręgu Centralnego: Robert Gajewski
I Rycerz Okręgu Centralnego: Katarzyna Gajewska
II Rycerz Okręgu Centralnego: Dariusz Dolecki

Strzelanie o tarczę Starosty Powiatu Bialskiego Mariusza Filipiuka
1. Bogdan Łęcki (Radomskie Bractwo Kurkowe)
2. Tomasz Miliszkiewicz (Łomżyńsko- Drohickie Bractwo Kurkowe)
3. Roman Lipski (Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe)

Strzelanie o tarczę Wójta Gminy Konstantynów Romualda Murawskiego
1. Andrzej Kilańczyk (Łaskie Bractwo Kurkowe)
2. Oliwier Zabłocki (Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe)
3. Dariusz Żak (niezrzeszony)

Strzelanie o tarczę Króla AD 2016 Brata Janusza Zabłockiego
1. Katarzyna Gajewska (Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe)
2. Witold Sosnowski (Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe)
3. Robert Gajewski (Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe)

Strzelanie o tarczę Przyjaźń Siostry Katarzyny i Brata Roberta Gajewskich
1. Tomasz Miliszkiewicz ( Łomżyńsko – Drohickie Bractwo Kurkowe)
2. Witold Sosnowski (Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe)
3. Zbigniew Drobot (Łomżyńsko – Drohickie Bractwo Kurkowe)

Strzelanie o tarczę charytatywną Fundacji Mały Jeździec
1. Oliwier Zabłocki (Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe)
2. Katarzyna Gajewska (Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe)
3. Paweł Pastuszka (Radomskie Bractwo Kurkowe)

Galeria 1: Zdjęcia własne PKBK (kliknij) już jest!

W wiadomości oraz poniżej znajdują się tylko wybrane zdjęcia. Więcej (ponad 200 zdjęć) umieściliśmy w galerii - link powyżej. 

Podlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Brat Szczepan Wereszko Królem Bractwa PKBK AD 2017, a Brat Robert Gajewski Królem OC ZKBS RP AD 2017!Podlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Brat Szczepan Wereszko Królem Bractwa PKBK AD 2017, a Brat Robert Gajewski Królem OC ZKBS RP AD 2017!Podlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Brat Szczepan Wereszko Królem Bractwa PKBK AD 2017, a Brat Robert Gajewski Królem OC ZKBS RP AD 2017!Podlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Brat Szczepan Wereszko Królem Bractwa PKBK AD 2017, a Brat Robert Gajewski Królem OC ZKBS RP AD 2017!Podlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Brat Szczepan Wereszko Królem Bractwa PKBK AD 2017, a Brat Robert Gajewski Królem OC ZKBS RP AD 2017!Podlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Brat Szczepan Wereszko Królem Bractwa PKBK AD 2017, a Brat Robert Gajewski Królem OC ZKBS RP AD 2017!Podlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Brat Szczepan Wereszko Królem Bractwa PKBK AD 2017, a Brat Robert Gajewski Królem OC ZKBS RP AD 2017!Podlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Brat Szczepan Wereszko Królem Bractwa PKBK AD 2017, a Brat Robert Gajewski Królem OC ZKBS RP AD 2017!Podlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Brat Szczepan Wereszko Królem Bractwa PKBK AD 2017, a Brat Robert Gajewski Królem OC ZKBS RP AD 2017!Podlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Brat Szczepan Wereszko Królem Bractwa PKBK AD 2017, a Brat Robert Gajewski Królem OC ZKBS RP AD 2017!Podlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Brat Szczepan Wereszko Królem Bractwa PKBK AD 2017, a Brat Robert Gajewski Królem OC ZKBS RP AD 2017!Podlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Brat Szczepan Wereszko Królem Bractwa PKBK AD 2017, a Brat Robert Gajewski Królem OC ZKBS RP AD 2017!Podlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Brat Szczepan Wereszko Królem Bractwa PKBK AD 2017, a Brat Robert Gajewski Królem OC ZKBS RP AD 2017!Podlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Brat Szczepan Wereszko Królem Bractwa PKBK AD 2017, a Brat Robert Gajewski Królem OC ZKBS RP AD 2017!Podlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Brat Szczepan Wereszko Królem Bractwa PKBK AD 2017, a Brat Robert Gajewski Królem OC ZKBS RP AD 2017!Podlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Brat Szczepan Wereszko Królem Bractwa PKBK AD 2017, a Brat Robert Gajewski Królem OC ZKBS RP AD 2017!Podlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Brat Szczepan Wereszko Królem Bractwa PKBK AD 2017, a Brat Robert Gajewski Królem OC ZKBS RP AD 2017!Podlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Brat Szczepan Wereszko Królem Bractwa PKBK AD 2017, a Brat Robert Gajewski Królem OC ZKBS RP AD 2017!Podlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Brat Szczepan Wereszko Królem Bractwa PKBK AD 2017, a Brat Robert Gajewski Królem OC ZKBS RP AD 2017!
< Powrót
Dodano: 04 Czerwiec 2017
Odwiedzin: 88655