Brat Bogdan Łęcki zdobywcą Srebrnej Wagi Podlasia AD 2017, a Brat Krzysztof Liszke Królem Żniwnym OC ZKBS RP

 9 września 2017 roku na strzelnicy myśliwskiej w Hrudzie k. Białej Podlaskiej odbyło się się IV Strzelanie o Srebrną Wagę Podlasia oraz Strzelanie o tytuł Króla Żniwnego Okręgu Centralnego. Srebrną Wagę Podlasia A.D. 2017 zdobył Brat Bogdan Łęcki z Radomskiego Bractwa Strzelców Kurkowych. Tytuł Króla Żniwnego OC ZKBS RP zdobył Brat Krzysztof Liszke ze Świętokrzyskiego Bractwa Kurkowego. Brat Janusz Zabłocki z Podlasko - Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego został I Rycerzem OC. Relacja, zdjęcia oraz wyniki strzelania w rozwinięciu wiadomości.

Relacja:

9 września 2017 roku na strzelnicy myśliwskiej w Hrudzie k. Białej Podlaskiej odbyło się IV Strzelanie o Srebrną Wagę Podlasia. Towarzyszyło mu Strzelanie o tytuł Króla Żniwnego Okręgu Centralnego Zjednoczonych Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej.

Nagrody w strzelaniach

Tradycją jest iż Bractwo, które organizuje wiosną Strzelanie o tytuł Króla Okręgu Centralnego, jesienią ponownie zaprasza Siostry i Bracia z Bractw OC na Strzelanie o tytuł Króla Żniwnego. W 2017 roku zaszczytu organizacji strzelań okręgowych dostąpiło Podlaskie – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Konstantynowie. 3 czerwca 2017 Królem Okręgu Centralnego został Brat Robert Gajewski – reprezentujący Łódzkie Bractwo Kurkowe i Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe. We wrześniu przyszedł czas na Strzelanie o tytuł Króla Żniwnego połączone z czwartym już Strzelaniem o Srebrną Wagę Podlasia.

Oficjalne rozpoczęcie Strzelania

Dzień rozpoczęto oficjalnym powitaniem gości przez Starszego Bractwa PKBK i jednocześnie Króla Bractwa A.D. 2017 Brata Szczepana Wereszkę. W progi Podlasko – Kozieradzkiego Bractwa zawitaly liczne delegacje brackie – na czele z Prezesem Okręgu Centralnego ZKBS RP Janem Klauzą, Królem Okręgu Centralnego Bratem Robertem Gajewskim, Strzelmistrzem Okręgu Centralnego Bratem Dariuszem Doleckim oraz Królem Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich w latach 2012-2015 Bratem Robertem Karpińskim. Ponadto przywitaliśmy: Łódzkie Bractwo Kurkowe, Kaliskie Bractwo Kurkowe, Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych, Bractwo Kurkowe Lechity z Otwocka wraz z Jurgenem Brunnertem z zaprzyjaźnionego niemieckiego Bractwa z Kolonii, Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe, Warszawskie Bractwo Kurkowe, Lubelskie Bractwo Kurkowe, Łomżyńsko – Drohickie Bractwo Kurkowe, Bractwo Kresowe im. Orła Białego z Terespola oraz Drużynę Artylerii Domu Radziwiłów w Terespolu.

Wspólne zdjęcie uczestników strzelania

Zjawili się również przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Powiatu Bialskiego Mariusz Filipiuk, Wójt Gminy Konstantynów Romuald Murawski, Wiceprezydent Białej Podlaskiej Adam Chodziński. Obecny był również Jacek Szałucha – członek Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Białej Podlaskiej – gospodarza strzelnicy w Hrudzie.

Ks. Jarosław Grzelak - proboszcz miejscowej parafii odmówił modlitwę, a po hymnie brackim wystrzałami armatnimi strzelanie otworzyli Starosta Powiatu Bialskiego, Wójt Gminy Konstantynów, Wiceprezydent Białej Podlaskiej i Ks. Jarosław.

Wystrzały armatnie hucznie otworzyły strzelanie

Prezes OC uhonorował medalami Króla Okręgu Centralnego ZKBS RP Brata Roberta Gajewskiego, I Rycerza OC ZKBS RP Siostrę Katarzynę Gajewską oraz II Rycerza OC ZKBS RP Brata Dariusza Doleckiego.

Odznaczenie dla Króla Okręgu Centralnego Brata Roberta Gajewskiego

Oprócz dwóch najważniejszych strzelań w trakcie całego dnia trwały eliminacje do strzelań okoliczonościowych o tarcze i puchary ufundowane. Wśród fundatorów znaleźli się: Starosta Bialski Mariusz Filipiuk, Wójt Gminy Konstantynów Romuald Murawski, Siostra Katarzyna i Brat Robert Gajewscy, Siostra Aleksandra i Brat Marek Bartel, Król PKBK Brat Szczepan Wereszko oraz właściciele O.W. "Relaks – Perła Serpelic" – Brat Janusz Zabłocki i Siostra Justyna Strzelec.

Tradycyjnie odbyło sie też strzelanie charytatywne – z którego dochód został przeznaczony na zakup wózka inwalidzkiego dla potrzebującej Eweliny Szewczuk z Komarna.

Podczas całego dnia czas umilała muzyka, a Bracia i Siostry mogli zaspokoić apetyt specjałami serwowanymi przez kuchnię O.W. "Relaks Perła Serpelic". Powodzeniem cieszyły się zwłaszcza pierogi, smalec i potrawy z grilla.

Jako pierwsze odbyło się Strzelanie o tytuł Króla Żniwnego Okręgu Centralnego ZKBS RP przeprowadzone przez Strzelmistrza OC Brata Dariusza Doleckiego oraz Króla OC Brata Roberta Gajewskiego. Do rywalizacji stanęło 32 strzelców z Bractw Okegu Centralnego, a kur spadł za 51 strzałem.

Brat Krzysztof Liszke Królem Żniwnym OC

Nowy Królem Żniwnym Okręgu Centralnego został Brat Krzysztof Liszke ze Świętokrzyskiego Bractwa Kurkowego. I Rycerzem OC Brat Janusz Zabłocki z Podlasko – Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego, a II Rycerzem OC Brat Paweł Pastuszka z Radomskiego Bractwa Strzelców Kurkowych.

Strzelanie o Srebrną Wagę Podlasia było jeszcze bardziej zacięte. Bój o trofeum toczyło 36 Sióstr i Braci, a do wyłonienia zwycięzcy potrzeba było 3 kolejek i 95 strzałów. Ostatecznie zdobywcą Srebrnej Wagi Podlasia A.D. 2017 został Brat Bogdan Łęcki z Radomskiego Bractwa Strzelców Kurkowych. II miejsce zajął Brat Dariusz Lewandowski ze Świętokrzyskiego Bractwa Kurkowego, a III miejsce Brat Zdzisław Makowski z Podlasko – Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego.

Brat Bogdan Łęcki zdobywcą Srebrnej Wagi Podlasia A.D. 2017

Brat Bogdan Łęcki dołączył do wcześniejszych zdobywców Srebrnej Wagi Podlasia: Brata Józefa Szeptyckiego (Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe), Brata Zdzisława Makowskiego (Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe) oraz Brata Marka Burkiewicza (Łomżyńsko – Drohickie Bractwo Kurkowe).

 

 

 

Następnie odbyły się Strzelania finałowe do tarcz okolicznościowych. Walka jak zwykle była zacięta do ostatniego strzału, a niekiedy potrzebna była dogrywka. Królami polowania zostali Brat Jan Klauza i Brat Marek Bartel – obaj zdobyli po trzy tarcze. Jedną tarczę zdobyła Siostra Katarzyna Gajewska, a Puchar Króla Bractwa – Brat Witold Sosnowski.

Brat Marek Bartel ustrzelił aż trzy tarcze tego dnia

Na zakończenie strzelania wręczono nagrody i trofea, a następnie wszyscy przejechali do Serpelic, gdzie w O.W. Relaks – Perła Serpelic odbył się Raut Królewski – Króla Okręgu Centralnego Brata Roberta Gajewskiego. Podczas biesiady przeprowadzono licytację szabli brackiej z której dochód również przekazany zostanie za zakup wózka inwalidzkiego dla Eweliny Szewczuk. Licytację wygrał i najwyższą kwotę zadeklarował Brat Józef Szeptycki, ale pozostali Bracia również nie szczędzili środków i dodatkowo wsparli ten szczytny cel.

Na Raucie nie zabrakło specjałów

Strzelanie o Srebrną Wagę Podlasia oraz Strzelanie o tytuł Króla Żniwnego Okręgu Centralnego ZKBS RP odbyły się dzięki wsparciu Powiatu Bialskiego, Gminy Konstantynów oraz sponsorów: firm: NISSAN Szeptycki, MAXBUD, O.W. Relaks Perła Serpelic, GAMARO, Ubierzemy Wszystkich.

Patronatem medialnym wydarzenie objęła redakcja Radia Biper.

Szczególne podziękowania składamy Ks. Jarosławowi Grzelakowi (Proboszcz Parafii Hrud), Zarządowi  Okręgowemu w Białej Podlaskiej Polskiego Związku Łowieckiego, obsłudze strzelnicy w Hrudzie oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację strzelania.

Dziękujemy również wszystkim, którzy pomogli w uzyskaniu funduszy na wózek inwalidzki dla Eweliny Szewczuk z Komarna.

 

Brat Marek Majek zostawia wpis w księdze pamiątkowej

Więcej zdjęć w galeriach.

Galeria 1: Zdjęcia autorstwa PKBK (kliknij)

Galeria 2: Zdjęcia autorstwa PKBK (kliknij, wkrótce)

 Lokalne media i zaprzyjaźnione Bractwa relacjonują nasze ostatnie Strzelanie o Srebrną Wagę Podlasia i Strzelanie o tytuł Króla Żniwnego Okręgu Centralnego. Poniżej linki do artykułów wraz ze zdjęciami:

- Starostwo Powiatowe (kliknij)

- Radio Biper (kliknij)

- Łódzkie Bractwo Kurkowe (kliknij)


WYNIKI:

IV Strzelanie o Srebrną Wagę Podlasia A.D. 2017:
1. Bogdan Łęcki (Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych)
2. Dariusz Lewandowski (Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe)
3. Zdzisław Makowski (Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe)

Strzelanie o tytuł Króla Żniwnego Okręgu Centralnego ZKBS RP A.D. 2017
Król Żniwny Okręgu Centralnego: Krzysztof Liszke (Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe)
I Rycerz Okręgu Centarlnego: Janusz Zabłocki (Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe)
II Rycerz Okręgu Centralnego: Paweł Pastuszka (Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych)

Strzelanie o Tarczę Starosty Powiatu Bialskiego - Mariusza Filipiuka
1. Katarzyna Gajewska (Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe)
2. Robert Gajewski (Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe)
3. Marek Bartel (Łódzkie Bractwo Kurkowe)

Strzelanie o Tarczę Wójta Gminy Konstantynów - Romualda Murawskiego
1. Jan Klauza (Kaliskie Bractwo Kurkowe)
2. Marek Bartel (Łódzkie Bractwo Kurkowe)
3. Robert Gajewski (Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe)

Strzelanie o Tarczę Króla Okręgu Centralnego Brata Roberta Gajewskiego - fundatorzy: Katarzyna i Robert Gajewscy
1. Marek Bartel (Łódzkie Bractwo Kurkowe)
2. Paweł Pastuszka (Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych)
3. Oliwier Zabłocki (Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe)

Strzelanie o Tarczę "Szczęśliwy Traf" - fundatorzy: Katarzyna i Robert Gajewscy
1. Marek Bartel (Łódzkie Bractwo Kurkowe)
2. Marek Matuszewski (Bractwo Kurkowe "Lechity" z Otwocka)
3. Robert Karpiński (Warszawskie Bractwo Kurkowe)

Strzelanie o Tarczę "Bartelówka" - fundatorzy: Aleksandra i Marek Bartel
1. Jan Klauza (Kaliskie Bractwo Kurkowe)
2. Paweł Pastuszka (Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych)
3. Oliwier Zabłocki (Podlasko – Kozieradzkie Bractwo kurkowe_

Strzelanie o Puchar Króla Bractwa PKBK Brata Szczepana Wereszko
1. Witold Sosnowski (Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe)
2. Jakub Lipski
3. Bogdan Łęcki (Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych)

Strzelanie o Tarczę "Perła Serpelic" - fundatorzy: właściciele O.W. "Relaks - Perła Serpelic"
1. Jan Klauza (Kaliskie Bractwo Kurkowe)
2. Robert Gajewski (Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe)
3. Katarzyna Gajewska (Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe)

Strzelanie charytatywne – cegiełka na zakup nowego wózka inwalidzkiego dla Eweliny Szewczuk z Komarna
1. Marek Bartel (Łódzkie Bractwo Kurkowe)
2. Robert Gajewski (Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe)
3. Dariusz Lewandowski (Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe)

Lokalne Media o Stzrelaniu: (klkinij)

Relacja ze Strzelania w Gościńcu Bialskim (kliknij)

 

Podlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Brat Bogdan Łęcki zdobywcą Srebrnej Wagi Podlasia AD 2017, a Brat Krzysztof Liszke Królem Żniwnym OC ZKBS RPPodlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Brat Bogdan Łęcki zdobywcą Srebrnej Wagi Podlasia AD 2017, a Brat Krzysztof Liszke Królem Żniwnym OC ZKBS RP
< Powrót
Dodano: 25 Listopada 2017
Odwiedzin: 88655