Poświęcenie sztandaru Radomskiego Bractwa Kurkowego

  Dnia 29 września 2018 roku Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych w Radomiu otrzymało swój sztandar. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele pw. Jana Chrzciciela. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ksiądz prałat Edward Poniewierski - kanclerz Kurii Biskupiej w Radomiu, który dokonał poświęcenia Sztandaru RBSK. Na wydarzeniu tym była obecna delegacja Podlasko - Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego - na czele ze Starszym Bractwa Szczepanem Wereszko.

Mszę Świętą uświetniły Sztandary Brackie m.in. Swiętokrzyskiego, Ciechanowca, Kalisza oraz Sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu i Komendy Straży Miejskiej w Radomiu, Sztandar Cechu Piekarzy w Radomiu oraz Sztandar Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu.
Po uroczystej mszy św. wszyscy uczestnicy udali się pod Pomnik Czynu Legionów, przed którym zostały złożone kwiaty oraz odśpiewano Hymn Zjednoczenia.
Następnie zaproszeni goście udali się do lokalu "U Kowala", gdzie odbyła się część oficjalna.
Część oficjalną rozpoczęto od uroczystego "Przekazania Sztandaru". Jan Klauza - Prezes Okręgu Centralnego - przekazał sztandar na ręce Starszego RBSK Mariusza Fogla. Następnie zgodnie z "procedurą" nastąpiło uroczyste wbijanie "Gwoździ Pamiątkowych". Najważniejszy a zarazem największy "Gwóźdź" otrzymała fundatorka sztandaru Pani Jadwiga Ancuta-Fogiel.
Swoje gwoździe wbili fundatorzy oraz przedstawiciele Bractw Kurkowych.

W kolejności programowej dokonano wyróżnień odznaczeniami Zjednoczenia i Okręgu Centralnego ZBK RP.

1. Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej
za szczególne osiągnięcia w popularyzacji idei bractw kurkowych nadał RBSK
Złoty Medal Zasługi Okręgu Centralnego. Kalisz 29 września 2018

2. Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej
za szczególne osiągnięcia w popularyzacji idei bractw kurkowych nadał Pawłowi Pastuszka
Brązowy Medal Zasługi Okregu Centralnego. Kalisz 29 września 2018

3. Kapituła Orderu Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej
nadała Order Zasługi Krzyż Oficerski:
a) Mariuszowi Foglowi
b) Bogdanowi Łęckiemu
c) Pawłowi Pastuszka
Poznań, 21.08.2018

4. Kapituła Orderu Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej
nadała Order Zasługi Krzyż Rycerski:
a) Marii Łęckiej
b) Alicji Wojciechowskiej-Iwańczuk
c) Krzysztofowi Iwańczukowi
d) Andrzejowi Radkiewiczowi
e) Kazimierzowi Woźniakowi
Poznań, 21.08.2018

Na zakończenie części oficjalnej przybyli zaproszeni goście złożyli gospodarzom podziękowania i życzenia dalszych sukcesów w działalności brackiej.

Gwoździem uroczystości był raut bracki z bogactwem stołu i tańcami. Rozpoczął się tradycyjnie polonezem, a zakończył porannym świtem. Po pierwszych tańcach oraz toastach wjechał na salę balowa przepiękny tort z logiem brackim. Tort został pokrojony przez piękniejszą stronę RBSK a mianowicie przez siostry: Sabinę, Alicję, Bożennę oraz Marię.

Fot. Gość Radomski

Podlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Poświęcenie sztandaru Radomskiego Bractwa KurkowegoPodlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Poświęcenie sztandaru Radomskiego Bractwa KurkowegoPodlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Poświęcenie sztandaru Radomskiego Bractwa KurkowegoPodlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Poświęcenie sztandaru Radomskiego Bractwa KurkowegoPodlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Poświęcenie sztandaru Radomskiego Bractwa KurkowegoPodlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Poświęcenie sztandaru Radomskiego Bractwa Kurkowego
< Powrót
Dodano: 27 Wrzesień 2018
Odwiedzin: 107068