Historia

Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Konstantynowie zostało założone 3 marca 2014 roku. Wtedy odbyło się pierwsze zebranie założycielskie. Bractwo liczy 19 członków reprezentujących różne miejscowości: Białą Podlaskę, Kock, Łosice, Łuków, Międzyrzec Podlaski, Kornicę, Warszawę, Rzgów, Świdry, Konstantynów.

Nazwa nawiązuju do krainy geograficznej na której działa bractwo oraz historycznej nazwy Konstantynowa, która przed wiekami brzmiała – Kozierady. Przypomniano także o istatnieniu w okresie międzywojennym Towarzystwa Strzeleckiego "Strzelec" na tym terenie.

Pomysłodawcami, jak również ojcami – założycielami Bractwa byli Brat Szczepan Wereszko, Marek Sawczuk oraz Janusz Zabłocki. Wszyscy wcześniej działali w innym bractwie, a teraz postanowili krzewić podobne tradycje w swoim regionie.

Wybrano władze bractwa i podjęto starania o rejestrację stowarzyszenia. W kolejnych miesiącach zaprojektowano herb bractwa, którego centralną część zajmuje kur w złotej koronie oraz opracowano statut stowarzyszenia. 11 maja 2014 roku odbyło się I strzelanie o tytuł Króla Podlasko – Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego. Zaszczytu tego dostąpił Brat Roman Lipski.

24 maja 2014 Bractwo oficjalnie wstąpiło w szeregi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej.

Od początku swojego istnienia PK Bractwo aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej i brackiej. Bracia biorą udział w uroczystościach patriotycznych, szkolnych, samorządowych i kościelnych. Od maja 2014 roku reprezentacja Bractwa była na strzelaniach w Łodzi (dwukrotnie), Kaliszu, Otwocku, Ciechanowcu (dwukrotnie).

27 września 2014 roku Podlasko - Kozieradzkie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Konstantynowie zorganizowało I Strzelanie o Srebrną Wagę Podlasia. Strzelanie oraz biesiadę bracką uświetniły delegacje brackie z całej Polski oraz władze samorządowe.

22 grudnia 2014 odbyła się pierwsza Wigilia Bracka PK BK. 

24 stycznia 2015 delgacja bracka brała udział w Łodzi V edycji strzelań Okręgu Centralnego o Tarczę św. Sebastiana i Puchar Przechodni Prezesa OC ZKBS RP. Tarczę św. Sebastiana wystrzelał Król bractwa Roman Lipski.

31 stycznia 2015 Król Roman Lipski reprezentował bractwo na Trzecim Balu Królewskim w Ciechanowcu organizowanym przez Łomżyńsko - Drohickie Bractwo Kurkowe.

7 marca 2015 r. delgacje brackie (w tym również z bractwa PK ) uczestniczyły w I Pielgrzymce Okręgu Centralnego do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

21 marca 2015 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Centralnego. W zebraniu jako delgaci z prawem głosu brali udział bracia Janusz Zabłocki i Marek Sawczuk z PK BK w Konstantynowie. Brat Barek Sawczuk - ceremoniarz bractwa - został wybrany do Sądu Brackiego.

W dniach 17-18 kwietnia 2015 w Tarnowskich Górach odbył się XIV Kongres Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich. Podlasko - Kozieradzkie Bractwo Kurkowego reprezentowali: Król Roman Lipski, Ceremoniarz Marek Sawczuk, siostra Katarzyna Gajewska oraz Brat Robert Gajewski.

9 maja 2015 roku odbyło się Strzelanie o tytuł Króla Świętokrzyskiego Bractwa Kurkowego. Z Konstantynowa na Ziemię Świętokrzyską wybrał się Starszy Podlasko - Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego Brat Szczepan Wereszko. Obecna była również Siostra Katarzyna Gajewska - członkini zarówno PK BK jak i miejscowego Bractwa Świętokrzyskiego. Oboje popisali się swoimi umiejętnościami strzeleckimi. Siostra Katarzyna wygrała tarczę Starszego Bractwa Józefa Szałowskiego. Z kolei Szczepan Wereszko zdobył tarczę Królewej Małgorzaty Stępień.

W sobotę 16 maja 2015 roku odbyło się Strzelanie o tytuł Króla Łomżyńsko - Drohickiego Bractwa Kurkowego w Ciechanowcu. Nasze bractwo reprezentował Król Roman Lipski.

17 maja 2015 roku odbyło się II Strzelanie o tytuł Króla Podlasko - Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego w Konstantynowie. Po raz drugi z rzędu Królem został Brat Roman Lipski! I Wicekrólem został Brat Adam Flis, a II Vicekrólem Brat Witold Sosnowski (podobnie jak rok temu). Kur spadł po 26 strzale. Tarczę ufundowaną przez Brata Józefa Szeptyckiego zdobył Brat Oliwier Zabłocki.

23 maja 2015 roku odbyło się w Łodzi Strzelanie Królewskie Łódzkiego Bractwa Kurkowego. Delegację  Podlasko - Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego tworzyli Starszy Bractwa Brat Szczepan Wereszko, Siostra Katarzyna Gajewska oraz  Bracia Krzysztof Grądziel i Robert Gajewski.

Na strzelnicy Śliz-Kacprówek k/Garwolina odbyło się 30 maja 2015 roku Strzelanie o tytuł Króla Okręgu Centralnego Zjednoczonych Kurkowych Bractw Strzeleckich.  W gościnnych progach zjawiła się duża delegacja Podlasko - Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego z Konstantynowa. Obecni byli: Starszy Bractwa Szczepan Wereszko, Podstarszy Bractwa Brat Janusz Zabłocki, Podstarszy Bractwa Brat Adam Flis, Król Bractwa Brat Roman Lipski, Siostra Katarzyna Gajewska, Bracia Józef Szeptycki, Marek Sawczuk, Robert Gajewski, Amadeusz Zabłocki, Oliwier Zabłocki wraz z rodzinami. Nowym Królem OC został Brat Tomasz Miliszkiewicz z Łomżyńsko - Drohickiego Bractwa Kurkowego. Następnie została odprawiona Msza polowa, na której odbyła się intronizacja Króla Okręgu Centralnego oraz intronizacja Króla Bractwa Lechity. Na zakończenie odbyło się Strzelanie do Kura o Szablę gen. Juliana Pobóg-Filipowicza. Trofeum to zdobyła siostra Katarzyna Gajewska!

W sobotę 13 czerwca 2015 w Kaliszu odbyło się XXIII Strzelanie o Srebrną Lilię Św. Józefa Kaliskiego. Zdobywcą tego cennego trofeum został Brat Roman Lipski - Król Podlasko - Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego! II miejsce zajął Podstarszy naszego Bractwa Brat Szczepan Wereszko. W strzelaniu do tarczy o Puchar Prezesa Okręgu Centralnego najlepszy okazał się Brat Dariusz Musiński. Tarczę Starosty zdobył Brat Robert Gajewski.

W niedzielę 14 czerwca 2015 roku w Łasku miało miejsce XV Strzelanie o Złoty Korab.  Organizatorem było Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych. Tym razem Bractwo PKBK reprezentowali  Brat Robert Gajewski, Siostra Katarzyna Gajewska oraz Brat Dariusz Musiński i Brat Janusz Zabłocki wraz z rodzinami.

 W środę 16 czerwca 2015 roku odbyła się Uroczysta Sesja Rady Gminy Konstantynów z okazji 25-lecia Samorządności. Z zaproszenia na to wydarzenie skorzystała delegacja Podlasko - Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego. Król Roman Lipski odebrał w imieniu Bractwa list z podziękowaniem za wkład naszego Bractwa w życie Konstantynowa.

Siostra Katarzyna Gajewska i Brat Robert Gajewski godnie reprezentowali Podlasko - Kozieradzkie Bractwo Kurkowe na XV Świętojańskim Strzelaniu w Toruniu, które odbyło się w niedzielę 21 czerwca 2015 roku. W tradycyjnym Świętojańskim Strzelaniu do kura Brat Robert okazał się najlepszy i zdobył kura. Ponadto Brat Robert wygrał Tarczę Prezydenta Torunia oraz Tarczę Królewską.

Aktualizacja wkrótce...

Podlasko Kozieradzkie Bradztwo Kurkowe - Historia
< Powrót
Dodano: 11 Wrzesień 2014
Odwiedzin: 110534